Poznámka - Biela Luna v tomto ponímaní je deň, kedy je Luna v rámci svojho obehu okolo Zeme k Zemi najbližšie. Biela Luna v astrológii pomenúváva iný stav, čomu sa zas venujem v rámci výkladov horoskopov.

"Čím viac pozorujem Bielu Lunu a čím viac cítim jej vplyv, tým viac môžem o nej povedať a prichádza ku mne poznanie, že práve čas Bielej Luny, kedy je Mesiac najbližšie k Zemi počas svojho lunárneho mesiaca, je časom kedy si môžeme ujasniť veľa sami v sebe, vo vzťahu k našej životnej rovnováhe, pochopiť lepšie náš vlastný a individuálny vzťah s lunárnymi silami a napojiť sa na životnú silu, ktorá plynie v kozmickom prúde."

Cítiš život?

Cítiš plynutie?

Si v súlade s prúdom života?