Čistota poznania "Ja Som"

Tretia čakra úzko súvisí so schopnosťou vedieť, kým sme, vidieť, kým sme, cítiť, kým sme. Kým sme? Naša pravá podstata tu a teraz v zmysle pozemskej skúsenosti a ľudskej prirodzenosti nie je závislá na ničom vonkajšom. Naše ego si myslí, že sme to, čo nám hovoria druhí, že sme to, si myslia o nás druhí a že sme to, čo máme a čo sme dosiahli. To všetko sú manipulácie s našim vedomím. A toto vedomie našej bytosti do veľkej miery sídli práve v čakre solar plexus.

Ak veríme, že sme menej či viac, pretože žijeme určité skúsenosti, nepochopili sme, kým sme naozaj. Čistota tretej čakry dáva jasnosť sebapoznania seba na úrovni ľudskej bytosti. Na úrovni našej pravej podstaty a hlavne nášho pravého potenciálu ako človeka pozemšťana.

Majstrovstvo tretej čakry spočíva v tom, že:

  • sa nestaráme o to, čo si myslia o nás druhí ľudia
  • máme stabilný a silný pocit sami zo seba a vieme, kým sme, bez ohľadu na to, čo sa nám deje alebo čo sa okolo nás deje
  • vidíme, kým sme a rozlišujeme klam od pravdy
  • SEBAPOZNANIE, poznanie seba ako človeka s určitými schopnosťami a možnosťami

Jablko a tretia čakra

"Pocit vnútornej sily a celistvosti"

Jablko predstavuje celistvoť a hranice našej bytosti. Jablko ako plod má veľa symbolík a jedna z nich je priamo spätá s treťou čakrou. Sila osobnosti, vnútorná integrita - kým som vo vnútri som i navonok. Pevné hranice, neovplyvniteľnosť a sila vnútorného presvedčenia. SEBAVEDOMIE.

Anatómia kĺbu kolena pozostáva i z kĺbu s názvom jabĺčko. V psychosomatike práve koleno predstavuje ego a často naše mylné alebo tvrdohlavé presvedčenia, ktorých sa nechceme vzdať. Sila tretej čakry je nielen ochrana našej osobnosti, ale niekedy je ako brnenie, ktoré nám bráni sa zmeniť a vtedy môžu nastať i zdravotné problémy, napríklad i s kolenom.

dula, jablko bohyne
dula, jablko bohyne