Čistota poznania "Ja Som"

Tretia čakra úzko súvisí so schopnosťou vedieť, kým sme, vidieť, kým sme, cítiť, kým sme. Kým sme? Naša pravá podstata tu a teraz v zmysle pozemskej skúsenosti a ľudskej prirodzenosti nie je závislá na ničom vonkajšom. Naše ego si myslí, že sme to, čo nám hovoria druhí, že sme to, si myslia o nás druhí a že sme to, čo máme a čo sme dosiahli. To všetko sú manipulácie s našim vedomím. A toto vedomie našej bytosti do veľkej miery sídli práve v čakre solar plexus.

Ak veríme, že sme menej či viac, pretože žijeme určité skúsenosti, nepochopili sme, kým sme naozaj. Čistota tretej čakry dáva jasnosť sebapoznania seba na úrovni ľudskej bytosti. Na úrovni našej pravej podstaty a hlavne nášho pravého potenciálu ako človeka pozemšťana.

Majstrovstvo tretej čakry spočíva v tom, že:

  • sa nestaráme o to, čo si myslia o nás druhí ľudia
  • máme stabilný a silný pocit sami zo seba a vieme, kým sme, bez ohľadu na to, čo sa nám deje alebo čo sa okolo nás deje
  • vidíme, kým sme a rozlišujeme klam od pravdy
  • SEBAPOZNANIE, poznanie seba ako človeka s určitými schopnosťami a možnosťami

Jablko a tretia čakra

"Pocit vnútornej sily a celistvosti"

Jablko predstavuje celistvoť a hranice našej bytosti. Jablko ako plod má veľa symbolík a jedna z nich je priamo spätá s treťou čakrou. Sila osobnosti, vnútorná integrita - kým som vo vnútri som i navonok. Pevné hranice, neovplyvniteľnosť a sila vnútorného presvedčenia. SEBAVEDOMIE.

Anatómia kĺbu kolena pozostáva i z kĺbu s názvom jabĺčko. V psychosomatike práve koleno predstavuje ego a často naše mylné alebo tvrdohlavé presvedčenia, ktorých sa nechceme vzdať. Sila tretej čakry je nielen ochrana našej osobnosti, ale niekedy je ako brnenie, ktoré nám bráni sa zmeniť a vtedy môžu nastať i zdravotné problémy, napríklad i s kolenom.

dula, jablko bohyne
dula, jablko bohyne

Celistvosť - Sila ženskej celistvosti

Celistvosť ženy spočíva v tom, že vníma svoje telo a jeho napojenie na dušu úplne celistvo a ako jednotu. Zvrátená "kultúra" tela učí ženy vnímať samé seba ako rozštiepené osobnosti a telá, ktoré pozostávajú z rôznych častí. A často sú ženy presviedčané, že jednotlivé časti ich tela sú chybné, nekompatibilné a nesúrodé so zbytkom tela. Že ich treba opraviť, odstrániť či vyplniť. Žena, ktorá podľahne tomuto klamu, prestáva byť celistvou. Stráca svoju silu a dovolí, aby boli prekračované jej hranice dôstojnosti rôznymi spôsobmi. Stráca silu tretej čakry.

Ešte väčší problém nastáva vo vzťahoch, kedy sa takto rozbitá žena stáva citovo závislou na mužovi, i keď sa k nej správa nepekne a bez lásky. Pre ňu je však dôležitejšie mať vedľa seba niekoho, náhradný diel, ktorý potvrdzuje jej úplnosť a správnosť. Prirodzene potom nastáva zneužívanie, hádky a nakoniec zväčša veľmi boľavý rozchod.

"Kým žena, neobnoví svoju prirodzenú celistvosť, nie je pripravená na ten pravý vzťah."

Celistvá žena nie je citovo na nikom a ničom závislá a má silné zdravé hranice, ktoré umožňujú mužom, aby ju dobývali a nakoniec ju získa ten najvytrvalejší a ten pravý, ktorý je jej hoden. Pretože ona nemá strach zo samoty a tak si vyberá pre seba len to najlepšie, bez ohľadu na to, o čom sa ju snaží presvedčiť spoločnosť. Ona vie, že má dosť času, pretože láska i ruža potrebujú čas, aby sa rozvinuli do krásy.