Srdce ako transformačný portál zemských a vesmírnych energií

Ženské dýchanie podľa tantry je dýchanie, kedy žena nadychuje z prvej čakry a vydychuje cez štvrtú čakru. Cez srdce pozdvihuje energiu života do bezpodmienečnej lásky, ktorú dáva sebe i svetu naokolo. Avšak je tu i ďalšie dýchanie. Z vesmíru žena sťahuje cez horné čakry božskú lásku a silu, ktorú cez srdce necháva plynúť do sveta ako božské požehnanie intuície, múdrosti a vedenia. V srdci sa stretávajú dva prúdy, ktoré spolu predstavujú dokonalé božské splynutie.

V srdci sa dané sily premieňajú - transformujú na prijateľnú pozemskú rovinu lásky.

Každý človek vyjadruje lásku a sám seba cez všetky čakry, ale srdce rozhoduje o tom, akú kvalitu lásky bude mať daný prejav.

K tomuto stavu je možné dôjsť, avšak nie je to samozrejmosť, ale toto je cesta ženy.

tento zelený list som objavila na konci čarovného obradu a vnímala som to ako znamenie, na druhej fotke je tento list trochu vidieť, hore vľavo, druhý list

Láska Viera Nádej

Tieto tri slová v skutočnosti všetky vychádzajú priamo zo srdca, zo srdcovej čakry, pretože k ich spojeniu môže dôjsť iba v srdci. Posolstvo tejto trojice prináša duch svätý alebo holubica mieru, ktorá sídli v srdci, kde sa prebudila vyššia láska.