Ľudskosť, ktorá vzniká radosťou oranžového lúča, je rovnosť ľudí, ktorá ctí prirodzenosť a jednoduchosť

- Princíp jednoduchosti bytia -

Byť sám sebou je jednoduché, pretože nám je to dané od prírody, všetkým rovnako bez rozdielu a všetci ostávame jednoduchými a obyčajnými ľuďmi i pod nánosom obranných masiek, pretvárok a pýchy.

Zdravá druhá čakra nepozná pýchu, súťaženie, porovnávanie sa či nadradenosť. Nie je dôvod súperiť o čokoľvek, sila vychádza z poznania, že sme si rovní.

Všetci sú si rovní v ľudskosti, ktorá je nám všetkým daná. Všetci sme dôstojní ako ľudia, bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme.

Ženy, ktoré sa medzi sebou porovnávajú, ktorá je krajšia, lepšia či úspešnejšia, nie sú vo svojej vnútornej sile radosti. Radosť druhej čakry je tak silná, že znemožňuje byť pod niekym alebo nad niekym.

nechtík lekársky - calendula officinalis

Je to ako smiech dieťaťa, ktoré poznáva svet a je zvedavé na všetko a všetkých a nemá ešte predsudky.

Intimita tiež patrí k svadhištáne. Intimita vo vzťahu vzniká, ak sme vo svojej pravdivej jednoduchej ľudskej podobe. Ak ukážeme svoju obyčajnosť a človečinu a sme si skutočne rovní.

Hanba je znakom oslabenia druhej čakry.

Kto som, aby som sa ponižoval alebo povyšoval???

Čo je skutočná jednoduchosť a obyčajnosť

Asi lepšie túto tému jednoduchosti a obyčajnosti môžeme pochopiť na príklade hnedej farby. Oranžová farba v tmavších odtieňoch má hnedé tóny. Hnedá farba je farba veľkého vnútorného skľudnenia bez rušivých emócií. Pripomína to až istú asketickosť, ale asi skôr veľkú vyrovnanosť múdreho starého stromu. Nie je tu žiadna snaha vyčnievať, tlačiť sa dopredu, víťaziť, kričať a hádať sa, či argumentovať. Hnedá je farba veľkej vnútornej istoty v seba, že som na správnom mieste a som tu správne a nemusím už nič meniť. A i tento aspekt patrí ku druhej čakre.

Sila tichej meditácie a rozjímania či modlitby, to všetko sú tiež témy zvládnutej druhej čakry.

Životná Pokora je majstrovstvo sakrálnej čakry

"Starý múdry strom ticho stojí dlhé roky na tom istom mieste a predsa všetko vie a všetko už zažil"


Sú vôbec nejaké archetypy bohýň spojené s oranžovým lúčom druhej čakry?

Vzhľadom k "obyčajnosti" tejto farby, ktorej protipól je práve modrá so svojou prirodzenou vážnosťou a autoritou, sa oranžová stáva málo používaná pri vyobrazeniach rôznych božstiev. Nie je to o tom, že by bola oranžová málo božská, ale je tak v hlbokom spojení a v jednote so všetkým a všetkými naokolo, že nemá potrebu nijako vyčnievať. Vo východných náboženstvách sú mnohé rúcha mníchov a mníšok práve v oranžových odtieňoch. Alebo v červených či purpurových. Sú to farby, ktoré predstavujú dokonalé ovládnutie pozemských síl.

V našej kultúre sa môžeme stretnúť s hnedou farbou v mníšskych rádoch a pri vyobrazeniach niektorých svätíc.

Svätá Klára z Assisi

A čo archetypy bohýň, ktoré sú radostné a hravé ako oranžová farba, sú i také???
  • Oranžová Tara - jedna z mnohých podôb budhistickej bohyne Tary. Oranžová Tara nás zbavuje všetkého nedostatku a chudoby. Zatiaľ čo si stredoveké mníšky a mnísi volili dobrovoľnú chudobu ako i svätá Klára a František z Assisi, Oranžová Tara predstavuje opačný pól druhej čakry. Žiť v askéze alebo v potešení zmyslov je rovnako hodnotné, ak sme si oboje zvolili dobrovoľne a sme v tom šťastní a spokojní.
  • bohyne priamo spojené s ohňom alebo ohnivé bytosti, i keď práve ku druhej čakre sa viaže element vody, no naše obličky sú okrem iného zásobáreň životnej sily cchi a k tomu oheň a teplo prirodzene patrí
  • bohyňa Vesta/Hestia býva dnes zobrazená v teplých ohnivých farbách, pretože je patrónkou domáceho krbu, domova, strážkyňou ohňa, ktorý dáva život, ale pôvodné kňažky zasvätené tejto bohyni nosili biele rúcha
  • hinduistická bohyňa Lakšmí býva zobrazovaná i v oranžovom sári a je to bohyňa hojnosti

Črevá

Tak to nie je obľúbená téma, ale i to patrí k druhej čakre rovnako ako životu dôležité obličky. Črevá nám pomáhajú sa zbaviť a vylúčiť to, čo už nepotrebujeme. Očisťujú nás telesne i duchovne. V črevách je viac nervových zakončení ako v mozgu a lekári sa dnes domnievajú, že práve príčiny depresie, ale i iných chorôb ležia často práve v čreve, pretože obyvatelia čriev - baktérie a iné breberky  nás môžu ovládať viac ako si myslíme. Teda, ak im to dovolíme.

Imunita je základ zdravia a tá sídli práve v črevách

Imunita je naša schopnosť byť vo vzťahu s inými živými tvormi a svetom naokolo tak, aby sme ostali silní a zdraví a aby sme boli schopní byť v spriaznenom vzťahu so všetkým a s každým, koho stretneme. To sú tie vzťahy druhej čakry. Nie je to len o mileneckých zápletkách. Obličky sú pároví a vzťahový orgán, tie sú viac symbolom romantických vzťahov ako črevá. Črevá vyjadrujú vzťahovosť a zdravé hranice všeobecne. Čisté črevá vedú ku skutočnému životnému osvieteniu. Nie nadarmo duchovné náuky východu využívajú rôzne očisté techniky čreva a celého trávenia a rovnako i pôst, ktorý je duchovnou praktikou i v kresťanstve.

témy: detoxikácia - očistné kúry - pôst - rôzne stravovacie smery a diéty


Aké sú tvoje skutočné túžby?

To je snáď základná otázka druhej čakry swadhištány, ktorá nás otvára pocitom túžby a chuti zažívať. Vždy, keď si túto otázku položíme, môžeme v sebe cítiť rôzne pocity a i telesné pnutia. Ak sa nám hromadí tlak práve v dolnej časti brucha, môže to priamo súvisieť so skrytými strachmi a blokmi práve v druhej čakre.

  • dovoľujeme si skutočne cítiť naše túžby, alebo ich brzdíme pre "logické", "morálne" či iné dôvody?
  • poznáme svoje skutočné túžby, alebo je náš strach väčší ako naše sebapoznanie?
  • dovolíme si veriť, že si zaslúžime všetko po čom túžime???

Oranžová rovina vnímania reality, teda druhočakrová rovina vnímania reality nám prináša široké možnosti a otvorenosť pre všetko. Neexistuje tu strach snívať a vlastne snívať ani nie je nutné, veci sú jednoducho na dosah. Veríme tomu a zažívame to. To je majstrovstvo druhej čakry.


Zodpovednosť za moje Šťastie

K druhej čakre patrí i téme zodpovednosti za šťastie, ktoré cítime v živote. Za to, čo zažívame a cítime. Presnejšie pod tým vidím silu a odhodlanie voliť cestu ku šťastiu. Vždy a stále za každých okolností veriť, že je tu šťastie, ktoré doslova prosí o moju pozornosť, aby sa mohlo so mnou spojiť. Je to ochota prestať byť závislými na tom, čo robia druhí a vonkajší svet. Je to i téma pozornosti a vnímavosti? Určite áno. Je to ochota byť spojení s tým, čo je nám najprirodzenejšie. A opäť sme pri téme prirodzenosti. Možno je to všetko oveľa jednoduchšie ako si myslíme a ako to zvyčajne žijeme.


Ženské bytie v prítomnosti

Druhá čakra priamo súvisí so ženskou schopnosťou byť v uvoľnenej prítomnosti a plynúť v ženských prúdoch života. U mužov sú tieto prúdy prítomnosti o túžbe dosahovať a výzvach, ku ktorým ich inšpiruje žena ukotvená v ženskej prirodzenosti. Ak je to všetko obrátené, ciele sa stávajú pascou pre oboch a jednota mužského a ženského princípu nie je možná.

Byť v ženských prúdoch plynutia vyžaduje od ženy vzdanie sa mnohých vecí, ktoré jej boli celý život vštepované ako dôležité a hodnotné. Ale ak sa ich nevzdá, vždy sa bude iba naháňať za výsledkami a je jedno, či to bude v práci alebo v rodine a i tak nenájde vnútornú kľud a sebahodnotu. Svoju skutočnú hodnotu pozná a zažije iba tá žena, ktorá sa prestane naháňať za vecami, ľuďmi, výsledkami a prestane kalkulovať a kontrolovať. Cítiť a byť mäkká, je to, čo žene umožní byť naozaj v prítomnosti. Akékoľvek sebapotvrdzovanie sa cez výsledky a snahy, odvádza ženu od prítomnosti. Cítenie pocitov a vnímanie svojho tela a schopnosť prijímať, je to, čo ženu vráti do jej prítomnosti, do jej ženského raja.

Takýto stav je neopísateľný. Je pokojný, je spokojný alebo zmierený - záleží na aktuálnych okolnostiach života, je naplňujúci a je uvoľňujúci. Je to dar ženského bytia.


Bohyňa Ganga

Indická rieka Ganga je posvätná rieka hinduistov. Nazývajú ju mnohými menami a považujú ju i za bohyňu, ktorá býva často zobrazovaná sediaca na krokodýlovi držiaca v rukách lotosový kvet, ruženec, lutnu či iné posvätné predmety.

Pri mojom osobnom rozjímaní ku mne prišla na otázku, aká bohyňa je so mnou spojená cez moju osobnú skúšku v druhej čakre. A prišla odpoveď - rieka Ganga - a hlboký pocit, vnem, kedy som cítila všetko, čo nesie táto rieka v sebe. To sväté i to hriešne, to čisté i to špinavé. Jej voda sa mi zjavila mútna, žltohnedá až hustá ako blatová. Silná však vo svojom prúde a životnej sile. Mladá duchom, valiaca sa radostne ďalej. Od smrti k životu a od života ku smrti. Stále dokola.

Nepohŕdajúca ničím, čo nesie a čo je jej dané. Či je to veniec voňavých kvetín alebo hnijúca mŕtvola. Ona všetko nesie, pohlcuje a prijíma. Veľká lekcia ženského princípu v praxi. Sila vody.

A preto vnímam, že bohyňa Ganga je veľká bohyňa druhej čakry. Ďalší archetyp božského ženského princípu, ktorý nesie posolstvo druhej čakry a jej životných vibrácií.

pri Gange
pri Gange