Články "Na ženskej vlne" 1. diel

Dovoliť si byť oslovená, si dovoľuje málo žien, čo sa prejavuje i vo svete partnerských vzťahov, kedy sa z mužov namiesto lovcov stávajú lovené mäkkýše. Ak sa muž neprejaví a neurobí rozhodný krok na začiatku vzťahu, tak kedy potom???

Slávenie leta - stred astronomického leta nastane tento rok 7. augusta poobede, kedy Slnko vstúpi do 15°Leva. Tento sviatok sa slávi zvyčajne 1. augusta, ale podľa prírodných cyklov, nastane práve 7. 8. 2018 v utorok ...

V tieto dni silnejú sily archetypu Márie Magdalény. Cítia to ženy naprieč celým svetom a cítia to najmä tie, ktoré sú pripravené sa stať cestou pre svetlo, ktoré prichádza a chce byť stelesnené tu na Zemi.

Žiť svoj najvyšší potenciál neznamená žiť akýsi kariérny život plný úspechov, je to niečo úplne iné, čo nie je možné vonkajšími okolnosťami zastaviť ani zničiť. Je to naše bytostné rozhodnutie byť svojim najvyšším potenciálom.

Toto cvičenie je pre každého, kto chce byť v prítomnosti a byť tým, kým je bez záťaže minulosti a obáv z budúcnosti.

Božské vedomie je prítomné v každom z nás v rôznej miere. A i naša úroveň vedomie sa stále mení vývojom a životnými skúsenosťami. A kolíše v každodenných výzvach života. Môžeme si predstaviť, že my ľudia sme poháre, ktoré sú rôzne plné božským vedomím. Niekto má menej vedomia a niekto viac. A niektorí pretekajú vedomím i pre druhých.

Naše vedomie krásy môže byť oslabené a často je hlboko podvedome manipulované spoločenským tlakom. Je iba na našej vnútornej sile a prebudení sa do pravého ženského vedomia ako sa s tým dokážeme vyrovnať. O svoje vedomie krásy sa jednoducho musíme starať.

Sebaláska je často vnímaná ako výsledok správneho vnímania seba samého. Teda vnímanie seba ako niekoho, kto je hodný lásky, pretože má určité dary, klady, určitú špecifickú krásu a určité jedinečnosti, ktoré nás robia tým, kým sme. Alebo jednoducho preto, že je človekom.

Stáva sa i to, že k nám prichádzajú z ničoho nič, alebo jednoducho povedané bez zjavnej príčiny príjemné a láskyplné pocity a vnútorné stavy, často spojené s víziami svetla, farieb či symbolov. Bez ohľadu na to, čo sa deje vonku a i keď sa nič zjavne nemení.

Univerzum s nami hrá spravodlivú hru. Ak sa nám nedarí si splniť nejaké naše prianie, možno nadobudneme pocit, že nie je správne. Že to naše prianie je možno príliš svetské, povrchné, či príliš malicherné. Alebo jednoducho nie je súdené, aby sa nám splnilo.

Nesponzorovaný článok - Našla som ju v bratislavských Yeme potravinách, ktoré som navštívila prvýkrát a ceny majú skutočne vyššie. Tovar v obchode je slovenský i z rôznych kútov sveta.

Byť suverénny človek niekedy znamená byť zároveň necitlivým na určitú oblasť. Napr. zabávač, ktorý rád tancuje bude nútiť i veľmi plachých ľudí tancovať, pretože nedokáže cítiť ako sa cítia oni. Nedokáže to zachytiť svojimi tykadlami, ktoré sú necitlivé na tento druh ľudského nastavenia. Takýto človek svojou suverenitou najskôr zakrýva svoj strach...

Nie, nejedná sa o dôveru v mužov ako takú, ale o dôveru vo vesmírny mužský princíp a dôveru k mužovi, ktorý ho prirodzene stelesňuje a žije.

Zadívajte sa na nasledujúci obrázok. Čo vidíte? Ako na vás pôsobí? Predstavte si, že ste žena na obrázku, čo sa s vami deje?

Zvyčajne sa hovorí o vizualizácii pri zhmotňovaní si prianí a kladie sa veľký dôraz na to, ako sa pri tom cítime. Ako by sme sa chceli cítiť až... budeme mať prácu snov, vzťah snov, zdravie snov, domov snov... áno je to dôležité, ale pri vzťahu s tým pravým, teda často i nazývaným partnerom duše, ktorý je iba jeden, ako môžeme...

Totemy zvierat, ich duchovné posolstvá a spojenie s ľudskou dušou sú už pomerne známou cestou sebapoznávania. Liečenie vnútorného dieťaťa je možné rôznymi cestami a jedna z nich je i spojenie sa so svojim vnútorným mláďaťom.

Prečo si myslíme, že veľké veci je možné dosiahnuť iba veľkým zarputilým úsilím?

Ganéša je indický boh so sloňou hlavou. Je sloním božstvom plným detskej nevinnosti a zároveň veľkej múdrosti a sily.

Všetci máme akýsi jazyk, ktorým sa dorozumievame s veľkým láskavým Univerzom, ktoré nás stvorilo a dalo do tejto chvíle a na toto miesto. A vytvorilo nás presne takých, akí sme.

Lady Nada je považovaná za jednu z nanebovzatých majstrov. Spája sa s tiež s Máriou Magdalénou, milujúcim ženským srdcom, životom v pozemskom tele v láske a radosti. Často je vnímaná ako partnerka Ježiša Krista, s ktorým pôsobí vo vyšších rovinách bytia.

Tento obrázok - tarotová karta troch mečov, presne vystihuje to, čo vnímam ako oduševnenú cestu srdca.