Ženská spiritualita, bohyne...

"Najväčšiu Silu získa žena tým, že ovládne všetky svoje vnútorné archetypy."