.


v smere po riadkoch zľava doprava

Jarná rovnodennosť - začiatok jari

Jarné kúzlo lásky

Májky - Slávenie jari

Jesenná rovnodennosť - začiatok jesene

Gaštanová očista

Dušičky - Slávenie jesene

Obrad zmierenia na Dušičky